GEBRUIKSVOORWAARDEN maXimaal

  1. maXimaal BV. Deze gebruiksvoorwaarden behoren toe aan maXimaal BV, met maatschappelijke zetel te Interleuvenlaan 62 bus 54 - 3001 Leuven, met ondernemingsnummer 0762548474 en met e-mail: maximaalgame@gmail.com. 
  2. Activiteit. maXimaal BV is een uitgever van spellen. Op www.maximaalgames.com (de Website) kunnen bezoekers meer over maXimaal te weten komen, foto’s, filmpjes bekijken, alsook maXimaal spellen aankopen en ontdekken waar de maXimaal spellen te koop zijn. Er bestaat ook de mogelijkheid zich in te schrijven in de maXimaal nieuwsbrief of een bericht te sturen via het contactformulier.

  3. Intellectuele Eigendomsrechten. maXimaal BV is de exclusieve eigenaar en houder van alle intellectuele eigendomsrechten (foto’s, video’s) met betrekking tot de Website. U zal de IER niet aanwenden voor eigen rekening of voor rekening van derden, U zal geen inbreuk plegen op de IER en U zal zich onthouden van enig handelen of nalaten dat de rechten van maXimaal BV op deze IER kan schaden of verminderen. 

  4. Vragen.  Vragen over de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, kan u richten aan maXimaal BV via e-mail: maximaalgame@gmail.com